Samenwerking

OKIDO biedt de ondersteuning vanuit een breed samenwerkingsverband met instellingen voor gehandicaptenzorg, jeugdhulpverlening en welzijnswerk. Ieder van deze instellingen heeft een vertegenwoordiging in de stuurgroep van OKIDO. Dit maakt dat zij beschikt over een brede kennis en expertise wat betreft de begeleiding van jonge kinderen met een ontwikkelingsprobleem of beperking. Afhankelijk van de vraag en de aard van de problematiek van het kind zorgt één van de deelnemende organisaties voor de ondersteuning:

– Medisch Orthopedagogisch Centrum ’t Kabouterhuis

– Cordaan

– MEE Amstel en Zaan

– Omega

– Stichting Combiwel (beheert het Centraal Meld- en Coördinatiepunt)

De Gemeente Amsterdam is opdrachtgever en subsidieverstrekker.

 

OKIDO werkt ook samen met de ouder- en kindteams.
Daar waar OKIDO zich richt op kinderen in de reguliere kindercentra, richt het ouder- en kindteam zich met name op het kind in de gezinssituatie.

Wanneer de problematiek van een kind meer zorg vraagt dan alleen die van OKIDO binnen het kindercentrum, kan OKIDO in samenspraak met de ouders  de ouder- en kindadviseur raadplegen.