Aanbod

Een kinderdagverblijf, voorschool kan bij de opvang en begeleiding van een kind met een ontwikkelingsprobleem een beroep doen op OKIDO-ondersteuning.

De ondersteuning die OKIDO de kindercentra biedt wordt zoveel mogelijk op maat gegeven. Dit wil zeggen dat het aanbod afgestemd wordt op zowel de vraag van het kindercentrum en ouders als op de aard en de ernst van de problematiek van het kind.

 

Het aanbod

De begeleidingstrajecten richten zich op de directe begeleiding van het kind en de deskundigheidsbevordering van de groepsleiding.

Het begeleidingsaanbod bestaat uit:

Gespecialiseerde ondersteuning

  • Stimulering en begeleiding van het kind
  • Deskundigheidsbevordering van de pedagogisch medewerkers op het kindercentrum;

Extra uren reguliere groepsleiding

  • Bovenstaand aanbod wordt vaak toegewezen in combinatie met een financiële bijdrage voor de inzet van een extra leid(st)er om zo gerichte aandacht aan het kind te kunnen geven.

Het ondersteuningsaanbod van OKIDO bestaat daarmee uit gespecialiseerde begeleiding van kind en/of groepsleiding al dan niet in combinatie met een extra leid(st)er voor enkele uren per week.