Relatie OKIDO – Ouder Kindteams

OKIDO heeft een nauwe samenwerking met ouder-/kindteams waaronder de ouder-/kindadviseurs (OKA). De ouder-/kindadviseur is gericht op ondersteuning aan de ouders/het gezin van het kind en heeft een regiefunctie voor de vervolghulp. Aan ieder kindercentrum in Amsterdam is (vanaf september 2015) een ouder-/kindadviseur gekoppeld.

De OKIDO-consulent zal, na akkoord van de ouders, contact opnemen met de ouder-/kindadviseur en ze informeren over de start van het OKIDO traject. De consulent zal, na overleg met ouders, de ouder-/kindadviseur tevens inschakelen indien de problematiek verder reikt dan ondersteuning op het kindercentrum.